Mindset design thinking

Design thinking to metoda oraz odpowiednie narzędzia na każdym etapie metody. Ponadto, design thinking to również pewien unikatowy sposób myślenia, który powinien towarzyszyć zespołowi projektowemu lub uczestnikom sesji od początku do końca pracy. Jak myśli prawdziwy designthinker?

Empatia

Polega na ciągłej koncentracji na odbiorcy przez cały czas trwania projektu. Na etapie empatii i definiowania potrzeb musimy się nią wykazać, by dobrze zrozumieć potrzeby lub problemy naszych klientów lub użytkowników. Na kolejnych, kreatywnych etapach generowaniu pomysłów i prototypowaniu za pomocą wizualizacji wyników badań w postaci person, map empatii przywołujemy naszej świadomości perspektywę osób dla których projektujemy. Na etapie testowania ponownie uzbrajamy się w empatię by maksymalnie skupić się na odbiorcy i przeprowadzić testy naszego rozwiązania.

Przykład: Panowie na poniższym zdjęciu nie są zespołem projektowym, ale są oni dobrym przykładem jaki mindset powinien mieć każdy członek zespołu projektowego i jak wchodzić w buty naszego użytkownika.

empatia szkolenie design thinking

źródło: https://www.interaction-design.org/literature/article/empathy-how-to-improve-your-designs-by-developing-empathy-for-your-target-group

Pototypowanie

Jest to nie tylko etap, ale sposób myślenia, który polega na ciągłej chęci do działania, weryfikowania pomysłów i wykonywaniu eksperymentów, zamiast gdybania i prowadzenia męczących, niekończących się dyskusji opartych na domysłach i braku zrozumienia. Wykonanie nawet najprostszego prototypu pomysłu pozwala innym lepiej zrozumieć nasz pomysł i już na tak wczesnym etapie dostrzec zagrożenia i szanse, na które byśmy nie wpadli, gdybyśmy tylko o nim rozmawiali lub myśleli. Zbudowanie prototypu powoduje, że dyskusja o jego wadach, zaletach i o pojawiających się pomysłach jest bardziej produktywna i merytoryczna. Ponadto, prototypowanie zmusza nas do myślenia rękoma. Oznacza, to to, że możemy nie wiedzieć do końca jak nasz pomysł może funkcjonować, i możemy stracić dużo czasu na rozmyślanie nad tym. Prototypowanie powoduje, że kwestie które są dla nas niejasne rozstrzygamy bardzo szybko decydując co można dodać, a co trzeba odjąć z naszego prototypu.

„Mam pomysł na aplikację mobilną wykorzystującą grywalizację.” Gdy słyszymy takie słowa, każdy z nas ma różną wizję tego pomysłu, prawdopodobnie inną niż autor. Możemy godzinami opowiadać jak ta aplikacja wygląda, co robi i jak się z niej korzysta. Natomiast w ciągu 10 minut można wykonać kilka prostych rysunków i z mglistego obrazu wyłania się konkretny, klikalny  prototyp, do którego można mieć konkretne uwagi, zastrzeżenia i pomysły.

Wyjście z biura/domu

Praca metodą design thinking polega na pracy w bliskim otoczeniu naszego odbiorcy, klienta lub użytkownika. Podczas pracy powinna nam towarzyszyć cięgła chęć kontaktu z osobami dla których projektujemy. Nie poznamy dobrze całego kontekstu, osób i rzeczy które otaczają naszego odbiorcę jeżeli nie wyjdziemy z biura. Testowanie prototypów w „laboratoryjnych” warunkach daje nam mylny obraz tego jak nasi odbiorcy chcą korzystać z naszego rozwiązania. Takie wyjścia i obserwowanie realnego świata jest źródłem wielu ciekawych i istotnych insightów, ale również dają nam rzetelne i oparte na faktach informacje zwrotne.

Załóżmy, że naszym celem projektu jest ułatwienie poruszania się komunikacją miejską osobom niewidomym. W pierwszym etapie, chcąc obrać perspektywę osoby niewidomej, możemy taką osobę zaprosić do biura i porozmawiać z nią na temat problemów, które spotyka w podróżowaniu autobusem lub tramwajem. Jednak dużo więcej ciekawych informacji możemy wyciągnąć kiedy wyjdziemy z biura i wspólnie przejedziemy autobusem wybraną trasę. Możemy również poprosić tę osobę o to, by mówiła na głos o czym myśli w danym momencie np. podczas wchodzenia do autobusu, albo poszukiwania przystanku. W ten sposób dopiero możemy dowiedzieć się i mieć pełne, realne wyobrażenie jak wygląda życie i korzystanie z transportu miejskiego osoby niewidomej. Ponadto, sami możemy założyć specjalną opaskę i wybrać się na przejażdżkę. W ten sposób namacalnie doświadczymy tego co doświadcza osoba niewidoma. Takie doświadczenie z pewnością dostarczy nam wielu ciekawych obserwacji, które spowodują, że nasze rozwiązanie będzie w pełni trafione.

Praca zespołowa

Design thinking mocno opiera się na wykorzystaniu korzyści płynących z pracy zespołowej i tworzeniu efektu synergii. Jako zespół jesteśmy silniejsi, kreatywniejsi z większą mocą sprawczą niż jako suma jednostek. W design thinking korzystamy z pracy zespołowej na wiele różnych sposobów i na wszystkich etapach. Ważne by zespół projektowy lub zespół uczestników warsztatu/sesji kreatywniej był interdyscyplinarny. To znaczy, by osoby biorące udział w projekcie lub spotkaniu byli różnorodni pod względem wykształcenia, doświadczenia, stanowiska, działu, wieku, pasji, stylu lub innego kryterium, które uznamy za właściwe. To daje nam mnogość perspektyw, wniosków i pewność, że dany problem obejrzeliśmy z każdej możliwej strony. Ponadto podczas sesji kreatywnych z połączenia tak różnorodnej wiedzy i doświadczeń powstają bardziej innowacyjne i nieszablonowe pomysły. Jest to duża wartość dla projektu. Ponadto, począwszy od badań ważne by nie tylko jedna osoba była głosem klienta/odbiorcy i dzieliła się jego perspektywą, ale by cały zespół odpowiedzialny za projekt mówił głosem klienta. Dlatego ważne by w badania angażować jak najwięcej osób mających wpływ i decydujących
o projekcie.

Produktywna zabawa

Jest to sposób myślenia, który nawiązuje i do narzędzi i do pracy zespołowej. W design thinking zabawa jest elementem procesu, jej narzędziem, które pozwala myśleć o szalonych, oryginalnych pomysłach i nie zamyka osób na niemożliwe idee. Zabawa powoduje, że atmosfera pracy zespołu lub uczestników jest otwarta, pozytywna, a to z kolei przekłada się na to, że ludzie nie mają obaw dać upust swoim najbardziej oryginalnym i śmiałym pomysłom. To bardzo ważne, gdy chcemy mieć naprawdę innowacyjne pomysły, wychodzące poza schematy naszej firmy, branży lub rynku. Ponadto, uczestnicząc w warsztatach design thinking lub widząc tę pracę z zewnątrz ma się wrażenie, że ludzie nie pracują tylko dobrze się bawią np. budując prototyp z kartonu i bibuły. Niektórzy, nie dostrzegają czasu i pieniędzy, które są oszczędzane w ten sposób.

Ponadto, w przyjaznej, pozytywnej atmosferze pracuje się przyjemniej i z mniejszym wysiłkiem. Stres związany z atmosferą lub problemami komunikacyjnymi wysysa z nas energię, która jest niezbędna, by nasz mógł pracował na pewnych obrotach np. podczas sesji generowania pomysłów lub analizy materiału badań.

Świadomość procesu

Pracując metodą design thinking musimy pamiętać, że pracujemy metodą, która ma pewien określony przebieg, narzędzia i sposób mylenia. Na etapie empatii i badań należy wystrzegać się generowania pomysłów i odpowiadania na problemy rozmówcy. Musimy się skupić na drążeniu, zadawaniu pytań i powinniśmy być całkowicie pochłonięci słuchaniem. Natomiast na etapie generowania pomysłów, powinniśmy zrzucić wszelkie ograniczenia, wyłączyć wewnętrznego krytyka, by nie zabić kreatywnego ducha zespołu. Dopiero na etapie selekcji powinniśmy przejść na bardziej krytyczny model myślenia, który wtedy jest bardzo pożądany. Design thinking można porównać do procesu gotowania zupy. Nie można najpierw ugotować zupy nie zrobiwszy wcześniej zakupów. Nie można pokroić warzyw, których nie ma. Tak samo w design thinking nie zaczynamy pracy od generowania pomysłów nie formułując wcześniej wyzwania. Nie formułujemy wyzwania bez badań i bez poznania problemów i potrzeb odbiorców. Żeby przetestować dany pomysł, musimy zbudować prototyp. Design thinking to logicznie usystematyzowany proces i jeżeli oczekujemy dobrych wyników powinniśmy mocno trzymać się mocno trzymać się kolejnych kroków i działać w przewidziany dla danego etapu sposób. Oczywiście możemy proces uzupełniać o inne narzędzia, ale schemat działania powinien być zawsze taki sam. By metoda była skuteczna musimy dbać o jej właściwy przebieg, rzetelną pracę z narzędziami oraz odpowiedni sposób myślenia zespołu projektowego lub uczestników warsztatów.

mindset design thinking

Napisz komentarz