Jakie korzyści niesie za sobą design thinking?

O korzyściach płynących ze stosowania można napisać cały rozdział. Jest ich bardzo dużo i każdą można obszernie opisać. Oto lista korzyści przygotowana przeze mnie, ale również korzyści, które powtarzali uczestnicy moich warsztatów i szkoleń:

Uporządkowana struktura dla chaotycznego procesu kreatywnego

Generowanie innowacyjnych rozwiązań generuje dużo chaosu. Ilość insightów, pomysłów lub możliwych kierunków może przytłoczyć niejedną kreatywną duszę. Mnogość narzędzi, z których można skorzystać i skomplikowanie procesu kreatywnego sprawia, że wiele osób nie czuje się bezpiecznie w takich projektach. Design thinking daję strukturę i porządek procesowi kreatywnemu jednocześnie dając możliwości do nieskrępowanej empatii i kreatywności podczas pracy w danym etapie. Design thinking to jasny przepis co robić po kolei, by dojść do skutecznych rozwiązań. Z drugiej strony może się wydawać, że design thinking jest bardzo linearnym i nader uporządkowanym procesem, by mogło z niego powstać coś innowacyjnego. Liniowość tej metody nie oznacza, że nie ma w tej metodzie iteracji, zwrotów akcji, powrotów do początku, przebłysków geniuszu w najmniej oczekiwanym momencie. Na to wszystko jest w tej metodzie miejsce, a struktura pomaga czuć się w tym komfortowo i dzięki niej łatwiej jest zaadoptować metodę do istniejących projektów lub procesów.

Zmniejszenie ryzyka nieudanego projektu/produktu/usługi

Na każdym etapie metody upewniamy się, że idziemy w dobrym kierunku. Poprzez badania identyfikujemy realny problem/potrzebę odbiorcy, a szybko prototypując i testując rozwiązania sprawdzamy, że rzeczywiście mają one sens dla klientów/użytkowników.

Szybsze efekty

Poprzez pracę zespołową oraz szybkie prototypowanie na każdym etapie dochodzimy do zadowalających efektów zdecydowanie szybciej. Struktura metody i jej narzędzia wymuszają produktywną pracę. Prototyp pomysłu może powstać nawet w 10 minut, jeżeli moderator przekona swój zespół do tego, że jest to możliwe. Mnie zazwyczaj się to udawało. Po paru minutach zespół zamiast gdybać i przekonywać się do swoich niesprawdzonych racji zaczyna merytorycznie dyskutować i odnosić się do konkretnych elementów prototypu wskazując co może działać, a co nie.

Innowacyjne rozwiązania

Design thinking nigdy nie da gwarancji, że stworzymy coś innowacyjnego, ale szanse są na pewno większe, gdy do jakiegoś wyzwania wykorzystamy inne niż dotychczasowe podejście. Odkrywanie nowych potrzeb klientów wymaga poszukiwania nowych sposobów ich zaspokojenia, a to już wymaga od zespołu poszukiwania nieszablonowych rozwiązań. Również praca w interdyscyplinarnych zespołach powoduje, że ścierają się ze sobą różne perspektywy, pomysły, a z ich połączenia może powstać bardzo innowacyjna koncepcja lub produkt.

Lepsze zaspokojenie potrzeb klientów

Dzięki badaniom i prawdziwej empatii do klientów możemy lepiej zrozumieć ich potrzeby, a co za tym idzie dostarczyć im lepsze produkty i usługi. Ponadto, na drodze wywiadów i obserwacji mamy szansę odkryć niezaspokojone dotychczas potrzeby i na tej podstawie wygenerować nowe usługi lub stworzyć nowe rynki.

Czerpanie z wielu perspektyw

Design thinking zakłada ekstremalną współpracę, dzięki której możemy spojrzeć na wyzwania z różnych perspektyw. To powoduje, że realizując projekt przyjrzeliśmy się generowanym rozwiązaniom z każdej, ważnej strony np, finansowej, prawnej itp. To może oszczędzić nam wielu nerwów i kosztów na etapie wdrażania produktu/usługi w życie.

Motywacja i zaangażowanie zespołu

Pracując metodą design thinking pracujemy w zespole. Sama metoda i jej narzędzia powodują, że członkowie zespołu są bardziej zaangażowani ze względu na otwarty charakter współpracy, który integruje różnorodne perspektywy i doświadczenia. Ponadto, wchodząc w buty klientów na etapie empatii i poznając ich perspektywę mamy osobiste doświadczenie kontaktu z ich problemami co przekłada się na motywację i poczucie sensu udziału w projekcie lub warsztacie.

Weryfikacja wyobrażeń i hipotez

Przystępując do pracy nad jakimś wyzwaniem możemy mieć wiele wyobrażeń na temat możliwych rozwiązań, potrzeb klientów jednak proces design thinking pozwala to zweryfikować z rzeczywistością. Na etapie generowania pomysłów i prototypowania również pojawiają się hipotezy. Tymi hipotezami są przecież pomysły i prototypy. Dopóki ich nie przetestujemy z odbiorcami nie wiemy czy zadziałają tak jak to przewidujemy.

Są to korzyści, które ja sam zauważam w pracy tą metodą, ale również te które zauważają uczestnicy moich warsztatów i szkoleń. Oczywiście sam/a możesz odkryć nowe korzyści, czego serdecznie Ci życzę.

Napisz komentarz