Design thinking i service design – różnice i podobieństwa

Jeżeli interesujesz się metodą design thinking przypuszczam, że natrafiłeś/aś również na termin service design. Design thinking i service design pomimo, tego że wiele te terminy łączy i wydają się bardzo podobne, nie są tym samym. Postaram się pokazać Ci różnice
i podobieństwa patrząc na to zagadnienie z różnych perspektyw.

Zacznijmy od definicji jaka według mnie najlepiej opisuje service design i porównajmy ją z definicją design thinking Tima Browna z IDEO.

Definicja design thinking

Design thinking to metoda do rozwiązywania złożonych problemów w sposób skoncentrowany na użytkowniku. Jest to metoda tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Korzystając z rozbudowanego zestawu narzędzi, design thinking łączy to, co jest pożądane z punktu widzenia użytkownika oraz to, co jest technicznie wykonalne i opłacalne ekonomicznie.

 

Myślenie projektowe można zastosować do wielu różnych dziedzin i obszarów. Nawet w tak nieoczywistych obszarach jak polityka, zasoby ludzkie i edukacja, coraz częściej pracuje się metodą design thinking, co przynosi namacalne rezultaty.

 

– Definicja inspirowana książką “Zmiana przez design” Tima Browna

Definicja Service Designu

Projektowanie usług jest praktycznym i twórczym zastosowaniem narzędzi i metod projektowania w celu rozwijania lub ulepszania usług. Jest to działalność polegająca na organizowaniu ludzi, infrastruktury, komunikacji i komponentów materialnych usługi w celu tworzenia wartości dla wszystkich zaangażowanych stron, budowania charakterystycznego doświadczenia marki i maksymalizacji potencjału biznesowego.

 

Service design  jest stosowany do tworzenia, rozwijania lub ulepszania usług. Projektanci usług patrzą na świat z perspektywy…   usług, co znaczy,  wszystkie interakcje między marką, a użytkownikiem traktują jako usługi. Na przykład, patrząc na produkt, jakim jest wiertło: ludzie nie chcą wiertła, chcą usługi wykonania dziury w ścianie, a nawet więcej: chcą zachować pamięć o bliskiej osobie żywą, zawieszając ramkę ze jej zdjęciem na ścianie. Wiertło jest tylko środkiem wykonania usługi.

 

– Definicja inspirowana definicją podaną przez Service Design Network

Bazując na przytoczonych definicjach, możemy stwierdzić, że service design i design thinking można rozpatrywać z kilku perspektyw. Żeby to zrozumiale wyjaśnić posłużę się tabelą.

PodobieństwaRóżnice
ProcesZarówno design thinking jak i service design to uporządkowany proces, który pomaga osiągnąć ustalone cele lub efekty.Różnicą jest jednak, to że te procesy różnią się od siebie. Service design jest bardziej ustrukturyzowany i dookreślony. Z drugiej strony, pokazałem wcześniej różne sposoby ujmowania procesu design thinking, więc to, jak prezentujemy daną metodę wpływa na to, czy widzimy więcej podobieństw czy różnic.
MindsetObie metody koncentrują się na końcowym odbiorcy usługi/produktu. Kładą nacisk na szybkie prototypowanie, iteracje i dostarczanie rozwiązań, które są pożądane przez klientów i mają sens biznesowy.Zgodnie z przytoczoną definicją w service design, całokształt doświadczeń klienta z firmą traktowany jest jako usługa. Taki sposób myślenia lub takie założenie pozwalają projektantom tworzyć lepsze rozwiązania i usługi. Jednak nikt nie powiedział, że nie można się takim sposobem myślenia inspirować w pracy metodą design thinking.
NarzędziaPersona, storyboardy, ścieżka klienta są to narzędzia, które są stosowane w obu metodach.Service design ma bardziej ograniczony narzędziownik ze względu na obszar zastosowania. Mówiąc ograniczony, mam na myśli, to że pewne narzędzie są po prostu nieprzydatne w projektowaniu usług. Narzędzia w design thinking są dobierane pod konkretne wyzwanie lub obszar.
ZastosowanieService design i design thinking nie mają ograniczeń co do stosowalności w różnych obszarach, branżach. Mogą być z powodzeniem stosowane w branży budowlanej jak i telekomunikacyjnej.Service design, jak sama nazwa wskazuje, jest metodą projektowania lub usprawniania usług. Jest to metoda zawężona do tej dziedziny. Design thinking jest metodą o szerszym zastosowaniu.

Jakie są twoje wnioski?

Moje są takie, że więcej te dwa pojęcia łączy niż dzieli. Obie metody przenikają się narzędziami, mindsetem i ja osobiście rozgraniczam te dwie metody tylko ze względu na ich zastosowanie.

Co w przypadku, kiedy będziemy chcieli zaprojektować usługę metodą design thinking? Czy wtedy, to nie będzie service design? Szczerze, myślę, że fajnie rozmawiałoby się o tym przy piwie, wydaje mi się, że w pracy projektowej nie ma aż takiego znaczenia. Ważne, by dobierać skuteczne narzędzia do wyzwań i nie zamykać się na jedyną „słuszną” metodę.

Napisz komentarz